Självklart vill vi se det så!
Så är det ju, ett jobbigt år med restriktioner, närstående som inte orkat med, långtidssjuka (inte enbart av Covid), några som fått diagnoser för sent pga rådande pandemi.
Nu hoppas vi det vänder inom kort!
Vad kan bli bättre än detta: